Informacja

Zapraszam na zajęcia lekcyjne w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek). Jednocześnie przypominam, że dni: 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły (§5 Rozporządzenia MEN z dn. 11.08.2017 r.) są dla uczniów dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dla uczniów wymagających opieki szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze…. Continue reading