Category Archives: Aktualności

Home / Archive by category "Aktualności"

ZMIANA DOTYCZĄCA WPŁAT NA OBIADY

Od lutego 2019 r następuje zmiana w sposobie płatności za obiady. Wpłaty można dokonywać w sekretariacie szkoły oraz na numer konta 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001 do dnia 15-go każdego miesiąca. Cena jednego obiadu wynosi 3,00 zł. W tytule przelewu należy podać okres, za który jest wpłata, imię i nazwisko dziecka korzystającego z obiadów, klasę i szkołę do której uczęszcza dziecko.

Wzór wpłaty:

           Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Modlnej

           Nr rachunku odbiorcy: 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

           Kwota: 30,00

           Słownie: trzydzieści złotych

        Tytułem: Wpłata na obiady za luty 2019, Jan Kowalski, kl. II, SP w Modlnej

Nieobecności:

Jeżeli dziecko było chore i kwota za obiady nie była jeszcze wpłacona, należy pomniejszyć kwotę wpłaty o ilość dni nieobecności dziecka np. 5 dni x 3,00 zł =15,00 do odliczenia.

Jeżeli została kwota wpłacona z góry za cały miesiąc, to proszę o zgłaszanie nieobecności najpóźniej w dniu nieobecności dziecka do godz. 7.30 osobiście lub telefonicznie pod numer 42 710-13-86 .

Kwota za odliczone dni zostanie odesłana na konto rodzica w tym samym miesiącu.

Informacje o wysokości opłat za obiady w danym miesiącu, będą umieszczane na tablicach informacyjnych w szkole oraz na stronie internetowej szkoły lub pod wskazanym wyżej numerem telefonu.

Odwołane jasełka

Dyrektor szkoły informuje, że ze względu na nieobecność nauczycieli odpowiedzialnych za organizację jasełek, uroczystość w dniu 13.01.2019 r. zostaje odwołana.

Dyrektor szkoły informuje.

W związku z powrotem do pracy części nauczycieli od dnia 9.01. (środa) szkoła zorganizuje dla dzieci zajęcia dydaktyczne połączone z zajęciami opiekuńczymi.

Oddziały przedszkolne będą połączone w jedną grupę.

Klasy I – III sp – zajęcia edukacji wczesnoszkolnej.

Dowóz do szkoły zgodny z rozkładem. Będzie obiad. Zajęcia zaplanowane są na 5 godzin lekcyjnych. 6-ta godzina odbędzie się dla dzieci odjeżdżających o 13.30. Świetlica szkolna – zgodnie z planem.

Ponieważ sytuacja jest dynamiczna, szczegóły przekazywać będziemy na bieżąco.

Dyrektor szkoły

Alicja Goślińska

Ważna informacja dotycząca kosztów obiadów za styczeń 2019 r.

Koszt obiadów w miesiącu styczniu ulega zmianie wynosi 51,00 zł 

( 17 dni x 3,00 zł).

Wpłaty proszę dokonywać do 18.01.2019

w sekretariacie szkoły w godzinach 7:00 – 7:30

i 12:00 – 15:00.


Wesołych Świąt …

„Najciekawsza kartka bożonarodzeniowa”

W dniu 21.12.2018 r. odbyło się wręczenie nagród w szkolnym konkursie plastycznym pt.: „Najciekawsza kartka bożonarodzeniowa”. Przeznaczony był on dla uczniów klas”0”-III. Celem konkursu było: kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji, rozwijanie kreatywności uczniów, inspirowanie twórczości plastycznej uczniów, prezentacja umiejętności uczniów. Jury w składzie: p. Anna Sadecka, p. Małgorzata Litwinowicz i Dorota Stolarska wyłoniło zwycięzców.

I miejsce – Derlecka Maja kl. I

II miejsce – Izydorczyk Bartosz kl. „0”

III miejsce – Browarska Karina kl. III

III miejsce – Wiktorowska Maria kl. II

Wyróżnienia:

Stasiczka Magdalena kl. „0”

Doniak Emilia kl. I

Rogalska Nadia kl. I

Izydorczyk Adam kl. II

Kluczyńska Lena kl. III

Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki. Fundatorem nagród była Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Modlnej, której serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy konkursu: p. Agnieszka Stańczyk, p. Milena Janicka i p. Anna Pisera.


Jasełka w naszej szkole.

Podsumowanie zajęć w ramach projektu „Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej”.

Dnia12 grudnia 2018 r. odbyły się ostatnie zajęcia dla uczniów w ramach realizowanego od stycznia 2017 r. projektu „Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to 424.203,25 zł.

 W ramach realizacji utworzono pracownię do nauczania chemii, fizyki, biologii i geografii z nowoczesnym sprzętem i pomocami dydaktycznymi, zakupiono pomoce do matematyki i języków obcych. Szkoła została doposażona w 2 tablice multimedialne i przenośny sprzęt komputerowy dla uczniów.

Głównym celem projektu było rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów podczas dodatkowych zajęć. Udział we wsparciu wzięło 100 osób,w tym 81 uczniów i 19 nauczycieli. Zrealizowano:

  • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

Z matematyki – 195 godz.

Z języka angielskiego – 120 godz.

Z języka niemieckiego – 120 godz.

– zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

Koło Młodych Matematyków – 180 godz.

Warsztaty z języka angielskiego – 180 godz.

Warsztaty z języka niemieckiego – 180 godz.

Koło Młodych Przedsiębiorców – 180 godz.

  • zajęcia przyrodnicze

Koło Młodych Biologów – 120 godz.

Koło Młodych Podróżników – 120 godz.

Koło Młodych Chemików – 360 godz.

Koło Młodych Inżynierów – 120 godz.

  • koło informatyczne – 180 godz.
  • zajęcia specjalistyczne wspierające ucznia

Korekcyjno-kompensacyjne – 420 godz.

Dla uczniów z dysleksją – 195 godz.

Logopedyczne – 60 godz.

Psychoedukacyjne – 135 godz.

Gimnastyka korekcyjna – 120 godz.

Projekt zapewniał odwóz uczniów po zajęciach i wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz pakiet szkoleń dla nauczycieli.

Koordynator projektu

Alicja Goślińska

„Głos zwierząt”

W dniu 12.12.2018 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielkami„Stowarzyszenia Głos Zwierząt” przeznaczone dla uczniów klas „0” – III. Panie opowiedziały dzieciom o swojej pracy, o tym, jak pomagać zwierzętom i jak o nie dbać. W listopadzie ogłoszona została wśród uczniów szkoły zbiórka karmy dla podopiecznych „Stowarzyszenia Głos Zwierząt”. Na koniec spotkania wolontariusze przekazali zgromadzone karmy zaproszonym gościom.

Agnieszka Stańczyk, Anna Pisera, Dorota Kluska

”Gimnastyka dyslektyka”

W dniu 19 listopada 2018 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu literackiego: ”Gimnastyka dyslektyka”, organizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Ozorkowie w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

Uczniowie naszej szkoły osiągnęli wysokie miejsca:

Jakub Rogalski kl. VII– I miejsce

Szymon Leszkiewicz kl. VII – II miejsce

Klaudia Derlecka – kl. VII – wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

A. Sadecka