ZMIANA DOTYCZĄCA WPŁAT NA OBIADY

Od lutego 2019 r następuje zmiana w sposobie płatności za obiady. Wpłaty można dokonywać w sekretariacie szkoły oraz na numer konta 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001 do dnia 15-go każdego miesiąca. Cena jednego obiadu wynosi 3,00 zł. W tytule przelewu należy podać okres, za który jest wpłata, imię… Continue reading