Menu Zamknij

Doradztwo zawodowe

Zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, znacznie utrudniły uczniom klasy ósmej podjęcie decyzji odnośnie wyboru dalszej drogi swojej edukacji. W marcu i kwietniu tradycyjnie odbywały się bowiem targi edukacyjne, a wiele szkół ponadpodstawowych organizowało tzw. drzwi otwarte mające na celu zaprezentowanie swojej oferty. Polecenie Wojewody Łódzkiego o nieorganizowaniu wycieczek i wyjazdów uczniów oraz nieprzyjmowaniu w charakterze gości grup z innych szkół i placówek, a następnie zawieszenie od 12 marca zajęć w szkołach sprawiło, że wielu tegorocznych absolwentów nadal nie wie, jaką szkołę wybrać.

Z pomocą przychodzi im projekt „Laboratorium Kompetencji w Szkole Podstawowej w Modlnej” w ramach którego od 6 kwietnia zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.
W ramach zadania 1 (kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy) organizowane są konsultacje i warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego.

Głównym celem zajęć skierowanych do uczniów klasy ósmej jest zapoznanie ich
z podstawowymi zasadami rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 szczegółowo omówionymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

Podczas konsultacji indywidualnych skupiamy się przede wszystkim na omawianiu aktualnego informatora na rok szkolny 2020/2021 w którym zostały wymienione wszystkie szkoły ponadpodstawowe w województwie łódzkim oraz klasy, które mają zostać uruchomione (dostępnego na stronie internetowej Łódzkiego Kuratora Oświaty pod adresem www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/informator-2019-2020-ostateczny.pdf) oraz Informatora Szkolnego przygotowanego przez Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

Zajęcia warsztatowe dostarczają uczniom również wielu przydatnych linków do stron internetowych, gdzie mogą znaleźć najważniejsze informacje planując swoją przyszłość zawodową.

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z rekrutacją oraz przyszłością zawodową uczniowie mogą kierować przez dziennik elektroniczny Uonet+ firmy VULCAN, adres email: rakanowak@gmail.com lub wykorzystując aplikację Messenger.

Rafał Nowak