Dyrektor szkoły informuje.

Home / Dyrektor szkoły informuje.

W związku z powrotem do pracy części nauczycieli od dnia 9.01. (środa) szkoła zorganizuje dla dzieci zajęcia dydaktyczne połączone z zajęciami opiekuńczymi.

Oddziały przedszkolne będą połączone w jedną grupę.

Klasy I – III sp – zajęcia edukacji wczesnoszkolnej.

Dowóz do szkoły zgodny z rozkładem. Będzie obiad. Zajęcia zaplanowane są na 5 godzin lekcyjnych. 6-ta godzina odbędzie się dla dzieci odjeżdżających o 13.30. Świetlica szkolna – zgodnie z planem.

Ponieważ sytuacja jest dynamiczna, szczegóły przekazywać będziemy na bieżąco.

Dyrektor szkoły

Alicja Goślińska