Menu Zamknij

Informacje dotyczące obiadów – wrzesień 2019 r.

Stołówka szkolna będzie czynna od 04.09.2019 r.

Koszt obiadów w miesiącu wrześniu 18 dni x 4,00 zł = 72,00 zł.

(20.09.2019 r Uroczystość Bitwy Nad Bzurą – nie ma obiadu)

Wpłaty do dnia 13.09.2017 r. w sekretariacie szkoły w godzinach

  • 6:00 – 8:00

  • 13:00 – 16:00

lub na konto szkoły

92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

Wzór wpłaty:

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Modlnej

Nr rachunku odbiorcy: 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

Kwota: 72,00

Słownie: siedemdziesiąt dwa złote

Tytułem: Wpłata na obiady za wrzesień 2019, Jan Kowalski, kl. II, SP w Modlnej