Informacje dotyczące obiadów

Home / Informacje dotyczące obiadów

 Koszt obiadów w miesiącu listopadzie

 wynosi 76,00 zł.

19 dni x 4,00 = 76,00

Wpłaty proszę dokonywać do 15.11.2019 

w sekretariacie szkoły 

lub przelewem na konto szkoły

92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

Wzór wpłaty:

           Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Modlnej

           Nr rachunku odbiorcy: 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

           Kwota: 

           Słownie: 

           Tytułem: Wpłata na obiady za (nazwa miesiąca) 2019, Jan Kowalski, kl. II, SP w Modlnej


Koszt obiadów w miesiącu październiku wynosi 88,00 zł
(odliczony 01.10.2019 r. z powodu braku prądu)

Wpłaty do dnia 11.10.2017 r. w sekretariacie szkoły w godzinach

6:00 – 8:00

13:00 – 16:00

lub na konto szkoły

92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

Wzór wpłaty:

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Modlnej

Nr rachunku odbiorcy: 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

Kwota: 88,00 zł

Słownie: osiemdziesiąt osiem złoty

Tytułem: Wpłata na obiady za (nazwa miesiąca) 2019, Jan Kowalski, kl. II, SP w Modlnej