Informacje dotyczące obiadów

Home / Informacje dotyczące obiadów
Koszt obiadów w miesiącu październiku wynosi 88,00 zł
(odliczony 01.10.2019 r. z powodu braku prądu)

Wpłaty do dnia 11.10.2017 r. w sekretariacie szkoły w godzinach

6:00 – 8:00

13:00 – 16:00

lub na konto szkoły

92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

Wzór wpłaty:

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Modlnej

Nr rachunku odbiorcy: 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

Kwota: 88,00 zł

Słownie: osiemdziesiąt osiem złoty

Tytułem: Wpłata na obiady za (nazwa miesiąca) 2019, Jan Kowalski, kl. II, SP w Modlnej