Informacje dotyczące obiadów

Home / Informacje dotyczące obiadów

Koszt obiadów w miesiącu kwietniu wynosi 30,00 zł. (10 dni x 3,00 zł).

Wpłaty proszę dokonywać do 09.04.2019 w sekretariacie szkoły w godzinach:

  • 7:00 – 7:30

  • 12:00 – 15:00.