Menu Zamknij

Kampania promująca honorowe krwiodawstwo pn. „Twoja krew, moje życie”

W miesiącu grudniu uczniowie klas IV-VIII brali udział w ogólnopolskiej kampanii promującej honorowe krwiodawstwo pn. „Twoja krew, moje życie”.  Realizowana jest ona w oparciu o program polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie  samowystarczalności  Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” finansowany przez Ministra Zdrowia. Realizatorami kampanii są Narodowe Centrum Krwi oraz 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W tym celu, w ramach ww. programu, zostały opracowane materiały promocyjne, m.in.: scenariusze lekcji, quizy dla uczniów, film edukacyjny, ulotki edukacyjne, gadżety, które ułatwiły przekazanie odpowiedniej wiedzy uczniom. Celami szczegółowymi programu są: promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa, zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury „Kandydata na dawcę krwi”, zapewnienie odpowiednich warunków transportu, gwarantujących uzyskiwanie składników krwi najwyższej jakości.

Katarzyna Górna