Menu Zamknij

KOŁO MAŁYCH BIOLOGÓW I KOŁO MAŁYCH ODKRYWCÓW

Od dnia 06.04.2020 r zajęcia KOŁA MAŁYCH BIOLOGÓW ORAZ MAŁYCH ODKRYWCÓW odbywające się w systemie zdalnym poprzez: platformę Teams, dziennik elektroniczny oraz pocztę e-mail, gdzie mamy możliwość w sposób niebezpośredni lecz poprzez Internet dokonywać wspólnie obserwacji, doświadczeń przyrodniczych czy eksperymentów. Nie znaczy to, że uczniowie nie nabywają wiadomości i umiejętności oraz nie kształtują pożądanych postaw ekologicznych. Realizacja proponowanych zagadnień obywa się poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem oraz wymianę spostrzeżeń i doświadczeń uczniów co w znacznym stopniu wzmocniło poczucie odpowiedzialności za pracę indywidualną i grupową. Uczniowie poszerzają swoją wiedzę o roślinach i ekosystemach, budowie i funkcjonowaniu organizmu ludzkiego poprzez dyskusje, prezentacje multimedialne, karty pracy, filmy, gry edukacyjne. Konkretne działania z wykorzystaniem metod aktywizujących angażują nie tylko uczniów, ale także rodziców, którzy stali się współtwórcami procesu edukacyjnego.

Poprzez prowadzone zajęcia staramy się przede wszystkim:

– rozwijać zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.

– wyrabiać poczucie odpowiedzialności za siebie i innych

– wyrabiać samodzielność w zakresie dokonywania spostrzeżeń i obserwacji.

– kształtować umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania w grupie.

Katarzyna Górna