Menu Zamknij

Koło Małych Przedsiębiorców grupa I – IV

KOŁO MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW – grupy I – IV

Od dnia 6 kwietnia zajęcia z projektu „Laboratorium Kompetencji w Szkole Podstawowej w Modlnej prowadzone są w formie zdalnej. Do komunikacji używamy głównie poczty elektronicznej. Uczniowie o właściwej dla danej grupy godzinie otrzymują zadania do wykonania, a następnie sukcesywnie odsyłają do akceptacji. Każdy, kto prawidłowo wykona pracę, otrzymuje nagrodę. W ten sposób realizujemy konkurs „Mały Bankier”, w którym nagrody rzeczowe zostaną przyznane po powrocie do szkoły.

Proponuję również innym uczniom zabawę w bankiera. Można pobrać zamieszczone materiały i odsyłać na adres goslinskaa2@wp.pl.

Alicja Goślińska


 


 

Rozwiązanie zadania 6

Rozwiązanie zadania 5
Rozwiązanie zadania 5
Nagroda za rozwiązanie zadania 5

Rozwiązanie zadania 4


Nagroda za zadanie 2
Rozwiązanie zadania 2


zadanie 1
Rozwiązanie zad. 1
Nagroda za rozwiązanie zadania