Menu Zamknij

Koło Małych Przedsiębiorców grupa I – IV

KOŁO MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW – grupy I – IV

Od dnia 6 kwietnia zajęcia z projektu „Laboratorium Kompetencji w Szkole Podstawowej w Modlnej prowadzone są w formie zdalnej. Do komunikacji używamy głównie poczty elektronicznej. Uczniowie o właściwej dla danej grupy godzinie otrzymują zadania do wykonania, a następnie sukcesywnie odsyłają do akceptacji. Każdy, kto prawidłowo wykona pracę, otrzymuje nagrodę. W ten sposób realizujemy konkurs „Mały Bankier”, w którym nagrody rzeczowe zostaną przyznane po powrocie do szkoły.

Proponuję również innym uczniom zabawę w bankiera. Można pobrać zamieszczone materiały i odsyłać na adres goslinskaa2@wp.pl.

Alicja Goślińska


 


 

Rozwiązanie zadania 6

Rozwiązanie zadania 5
Rozwiązanie zadania 5
Nagroda za rozwiązanie zadania 5

Rozwiązanie zadania 4


Nagroda za zadanie 2
Rozwiązanie zadania 2


zadanie 1
Rozwiązanie zad. 1
Nagroda za rozwiązanie zadania
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status