Menu Zamknij

Koszt obiadów

Koszt obiadów w miesiącu maju

wynosi: 48,00 zł.

(po odliczeniu dni strajku)

Proszę również o wpłaty za zaległy miesiąc kwiecień – 30,00 zł do sekretariatu szkoły.

Wpłaty proszę dokonywać do 15.05.2019

w sekretariacie szkoły w godzinach

7:00 – 7:30 i 12:00 – 15:00

lub przelewem na konto szkoły

92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

Wzór wpłaty:

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Modlnej

Nr rachunku odbiorcy: 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

Kwota:

Słownie:

Tytułem: Wpłata na obiady za (nazwa miesiąca) 2019, Jan Kowalski, kl. II, SP w Modlnej