W dobrej atmosferze dbamy o klimat

Home / Nasze projekty / W dobrej atmosferze dbamy o klimat

Szkoła Podstawowa w Modlnej otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dofinansowanie w wysokości 19048,00 zł na realizację Programu Edukacji Ekologicznej pn. „W dobrej atmosferze dbamy o klimat”. Zaplanowane są warsztaty ekologiczne dla wszystkich uczniów, wyjazdy edukacyjne, zielone szkoły i imprezy środowiskowe promujące postawy proekologiczne.


 Działania w ramach Programu Edukacji Ekologicznej

O smogu Zajęcia warsztatowe - „Źródła”Zajęcia warsztatowe - PŁ
„Klasowi reporterzy o smogu, zmianach klimatycznych i innych krzywdach wyrządzonych środowisku i sobie samym”. Według klasowych pomysłów na tablicy informacyjnej powstaje cyklicznie gazetka dotycząca tematu przewodniego – „W dobrej atmosferze dbamy o klimat”. Jest ona jednym z elementów klasyfikacji generalnej konkursu o tytuł „EKO KLASY”
W dniach 18.01.2018r. oraz 26.01. 2018r. W ramach projektu ekologicznego „W dobrej atmosferze dbamy o klimat” odbyły się zajęcia warsztatowe dla klas VI- VII oraz II-III gimnazjum. Prowadzili je edukatorzy Ośrodka Ekologicznego „Źródła” w Łodzi. Tematyka zajęć:

  • „Uwaga, alarm antysmogowy” – mający na celu zapoznanie uczniów z tematem zanieczyszczonego powietrza oraz sposobami jego ochrony.
  • „Przejadamy energię” – ukazanie wpływu dużego zużycia energetycznego przez kraje wysokorozwinięte oraz pływ zużycia na klimat i globalną konsumpcję.
  • „Od karety do rakiety- o zrównoważonym transporcie”- tematyka poświęcona problemowi komunikacji, nadmiernemu ruchowi komunikacyjnemu i jego konsekwencji dla środowiska i człowieka.
  • „Klimatyczni- co każdy z nas może zrobić dla ochrony klimatu”- uświadomienie uczniom jaki mamy wpływ na klimat i jakie działania możemy podejmować dla jego ochrony.

Podczas zajęć uczniowie wykonywali proste doświadczenia, dowiadywali się – czym jest SMOG i jaki ma wpływ na nasz organizm. Grali w gry symulacyjne, wyjaśniali pojęcie ecodrivingu. Uczyli się w jaki sposób zmieniać swoje codzienne nawyki w trosce o samego siebie i klimat.

Przedstawiciele Działu Promocji Politechniki Łódzkiej przeprowadzili w naszej szkole warsztaty dotyczące tematyki związanej z realizowanym projektem ekologicznym. Odbyły się one w dniu 18 .01. 2018r. a ich uczestnikami byli uczniowie klas II i III gimnazjum.

Tematyka zajęć:

  • „Jak zdobyć energię i nie zniszczyć środowiska? Wierzba energetyczna- czyste źródło energii”
  • „Czy z odpadów da się coś zrobić.”

Wykładowcy Politechniki Łódzkiej wraz z uczniami zastanawiali się nad realnym wykorzystaniem wierzby jako surowca energetycznego. Wykorzystaniem nieużytków i oczyszczania gleby z metali ciężkich. Znaczeniem energii odnawialnej dla klimatu i ekonomii. Systematyzowali wpływ recyklingu oraz poznawali nowoczesne technologie w przetwarzaniu surowców wtórnych. Analizowali znaczenie nowatorskich technologii, które mają zapobiegać zanieczyszczeniu powietrza i zagrożenia smogiem.

„O smogu”

 

„Zajęcia warsztatowe – Ośrodek Ekologiczny „Źródła”

 

„Zajęcia warsztatowe – prowadzone przez przedstawicieli Działu Promocji Politechniki Łódzkiej”

 


W ramach projektu ekologicznego „W dobrej atmosferze dbamy o klimat” w Szkole Podstawowej w Modlnej  zaplanowane zostały w roku 2017 następujące zadania:

  • „DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA” – szkolny happening ekologiczny, w ramach którego poszczególne klasy według swoich pomysłów zaprezentowały sposoby dbania o powietrze. W formie inscenizacji, wierszy, plakatów i piosenek ukazali problematykę zanieczyszczeń powietrza i smogu oraz sposoby działań potrzebnych do poprawienia jego stanu. Powołana komisja, w oparciu o wyznaczone kryteria oceny, przydzieliła poszczególnym klasom punkty, które będą sumowane w generalnej klasyfikacji konkursu o „Eko Klasę”. Największą liczbę przyznanych puntów uzyskała klasa III gimnazjum.
  • Jednocześnie został ogłoszony szkolny konkurs indywidualny „CHRONIMY BIORÓŻNORODNOŚĆ- SEGREGUJEMY ODPADY”. Będzie on oceniany w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-V i – klasy VI-VII , II-III gimnazjum. Konkurs polega na całorocznej selektywnej zbiórce makulatury, nakrętek plastikowych, puszek aluminiowych, a zwycięzca otrzyma tytuł ,,Ekoselekcjonera Roku”.
  • Odbyły się zajęcia terenowe, w czasie których uczniowie przy pomocy walizek ekobadacza zakupionych z projektu „Moja wymarzona ekopracownia”, poddali badaniu zanieczyszczenie gleby i powietrza oraz badali stan hałasu w różnych punktach pomiarowych. Efektem badań było uzupełnienie przygotowanych kart pracy, zdjęcia oraz panel dyskusyjny pomiędzy poszczególnymi grupami.