Menu Zamknij

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI DO KLAS „0” I KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji przewodniczący komisji rekrutacyjnej podaje do publicznej wiadomości listę uczniów zakwalifikowanych do przedszkola i oddziałów przedszkolnych oraz do
klasy I Szkoły Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej na rok szkolny 2020/2021.

  • Do oddziału „0a” zostało zakwalifikowanych 19 osób z obwodu (wszystkie, których rodzice złożyli wymagane dokumenty).

  • Do oddziału „0b” zostało zakwalifikowanych 21 osób z obwodu (wszystkie, których rodzice złożyli wymagane dokumenty).

  • Do klasy I zostało przyjętych ogółem 15 osób (14 osób z obwodu
    i 1 osoba spoza obwodu; wszystkie, których rodzice złożyli wymagane dokumenty).

Imienna lista zakwalifikowanych osób została wywieszona na drzwiach szkoły.

Potwierdzenie woli przyjęcia osób zakwalifikowanych, odbędzie się w formie telefonicznej – 16 kwietnia od godz. 9.00

Dalsze czynności będą realizowane zgodnie z harmonogramem rekrutacji.