Menu Zamknij

Przyszkolny ogródek

Z inicjatywy dyrektora szkoły, nauczycieli  i wszystkich uczniów w naszej szkole powstał mały ogródek przyszkolny. Inicjatywę tę wsparli wszyscy uczniowie, którzy zakupili rośliny oraz sami dokonywali ich nasadzeń. Nasz ogródek  uzupełnia nasadzenia w istniejącym już ogródku dydaktycznym, będzie on stwarzał dzieciom możliwości poznania różnych gatunków roślin i wymagań glebowych oraz zasad ich pielęgnacji. Istotnym było wykorzystanie istniejącej naturalnej przestrzeni wokół szkoły powstałej po termomodernizacji budynku co przyczyniło się do  zagospodarowania  terenu. Praca  w ogrodzie wyrobiła nawyki dbania o rośliny i estetykę otoczenia, uwrażliwiła  na piękno przyrody, nauczyła wielu czynności związanych z utrzymaniem i pielęgnacją ogrodu. Jego rezultatem w przyszłości będzie rozbudzenia świadomości uczniów i postaw przyrodniczych, zdolność dostrzegania zjawisk, obserwacje ogrodu w różnych porach roku i poznanie różnych gatunków kwiatów. Ponadto zagospodarowanie terenu przyszkolnego poprawi walory estetyczne otoczenia szkoły, podniesie świadomość ekologiczną uczniów, rodziców i społeczności lokalnej. Rabaty  ozdobnych roślin  kolorami kwitnących kwiatów nadadzą  piękna temu miejscu i podniosą walory estetyczne całego ogrodu dydaktycznego .

Katarzyna Górna