Ważna informacja dotycząca kosztów obiadów za styczeń 2019 r.

Home / Ważna informacja dotycząca kosztów obiadów za styczeń 2019 r.

Koszt obiadów w miesiącu styczniu ulega zmianie wynosi 51,00 zł 

( 17 dni x 3,00 zł).

Wpłaty proszę dokonywać do 18.01.2019

w sekretariacie szkoły w godzinach 7:00 – 7:30

i 12:00 – 15:00.